FORMAS DE CONTACTO

   Teléfono

988 218 802

   Teléfono

988 373 779

   Teléfono móvil

630 971 171

   Fax

988 218 801

   Dirección

Rúa do tinteiro, 2
Apartado de correos 1041 (32080 OURENSE)

   Correo electrónico

facosa@facosaourense.com